0 Comments

Foglossning, eller bäckensmärta, är ett vanligt problem under graviditeten som kan påverka kvinnans arbetsförmåga och livskvalitet.

Orsakerna kan vara många och varierande, och det är viktigt att förstå både diagnostik, behandling och de ekonomiska och sociala konsekvenserna av sjukskrivning vid foglossning. Denna artikel ger en omfattande översikt över dessa aspekter och ger råd om förebyggande åtgärder.

Viktiga punkter

  • Foglossning kan orsakas av faktorer som tidigare ryggbesvär, tungt fysiskt arbete och övervikt.
  • Diagnostik innefattar att identifiera symptom, genomföra medicinska undersökningar och bedöma arbetsförmågan.
  • Behandlingsalternativ inkluderar fysioterapi, smärtlindring och användning av hjälpmedel.
  • Sjukskrivning kan vara nödvändig vid svåra bäckensmärtor, med rekommendationer för deltidssjukskrivning eller heltidssjukskrivning beroende på smärtans intensitet.
  • Förebyggande åtgärder som ergonomiska anpassningar, viktkontroll och tidiga insatser kan minska risken för foglossning.

Orsaker till foglossning

Tidigare ryggbesvär

En av de vanligaste orsakerna till foglossning är tidigare ryggbesvär. Personer som har haft problem med ryggen tidigare är mer benägna att uppleva foglossning under graviditeten. Detta kan bero på att ryggen redan är försvagad och mindre kapabel att hantera de extra belastningar som en graviditet innebär.

Tungt fysiskt arbete

Tungt fysiskt arbete kan också bidra till foglossning. Arbetsuppgifter som kräver mycket lyft och böjningar kan sätta extra press på bäckenet och leda till smärta och obehag. Det är viktigt att försöka minska dessa typer av aktiviteter under graviditeten för att undvika att förvärra situationen.

Övervikt och högt BMI

Övervikt och högt BMI är ytterligare faktorer som kan öka risken för foglossning. Extra kroppsvikt kan sätta mer press på bäckenet och lederna, vilket kan leda till smärta och obehag.

Att hålla en hälsosam vikt genom hela graviditeten kan hjälpa till att minska risken för foglossning.

En orsak kan vara att bäckenet blir mindre stabilt när gravidmagen växer och magmusklerna töjs ut. Eller att din hållning förändras när bäckenet tippas framåt.

Diagnostik och utredning av foglossning

Symptom och tecken

Foglossning är en bäckensmärta som kan uppstå i samband med graviditet. De flesta får även ont i ryggen och vissa får smärtutstrålning ner mot benen.

Foglossning beror bland annat på hormonförändringar som gör att lederna blir rörligare inför förlossningen. Du kan ofta lindra smärtan genom en kombination av mindre belastning, vila, rörelse och muskelövningar.

Medicinska undersökningar

Foglossning kräver ofta en fysisk undersökning – vänd dig i första hand till mödrahälsovård. En sjuksköterska eller läkare gör en individuell bedömning baserat på dina symptom och det som framkommer under vårdmötet.

Om du har svåra besvär eller om det finns anledning att utesluta andra orsaker till värken kan du behöva göra en läkarundersökning och vidare utredning.

Bedömning av arbetsförmåga

Vid besvär med foglossning är det en läkare som tar ställning till eventuell receptbelagd smärtlindring eller sjukskrivning. Bedömningen av arbetsförmåga baseras på hur mycket smärtan påverkar din dagliga funktion och arbetskapacitet. I vissa fall kan det vara nödvändigt med en sjukskrivning för att ge kroppen möjlighet att vila och återhämta sig.

Behandlingsalternativ vid foglossning

Fysioterapi och övningar

Fysioterapi är en viktig del av behandlingen vid foglossning. En sjukgymnast eller fysioterapeut kan visa hur olika muskelövningar och rörelser kan stödja bäckenet.

Dessa övningar kan minska smärtan och förbättra rörligheten. Det är viktigt att följa ett anpassat träningsprogram för att undvika ytterligare belastning på bäckenet.

Smärtlindring och medicinering

För att lindra smärtan vid foglossning kan olika smärtlindringsmetoder användas. Tens är ett vanligt hjälpmedel i samband med foglossning eftersom det på ett mekaniskt sätt kan stimulera nerverna och minska smärtan. I vissa fall kan läkemedel förskrivas av en läkare för att hantera smärtan.

Användning av hjälpmedel

Det finns olika metoder och hjälpmedel som kan lindra värken, till exempel bäckenbälten eller så kallade tensapparater. Dessa hjälpmedel kan ge stöd och avlastning till bäckenet, vilket kan minska smärtan och förbättra livskvaliteten under graviditeten.

Sjukskrivning vid foglossning

Kriterier för sjukskrivning

Sjukskrivning kan vara motiverad vid uttalade eller svåra bäckensmärtor, i synnerhet om de förvärras av arbetet och om behandlingen inte resulterat i en påtaglig förbättring av smärtan och därmed arbetsförmågan.

Halv sjukskrivning är ofta normen – men dock rekommenderas hel sjukskrivning om belastningssmärtorna är så uttalade att den gravida måste använda kryckor eller rullstol.

Gör en ny bedömning efter 4 till 6 veckors behandling för att undersöka behandlingseffekten och det fortsatta behovet av sjukskrivning.

Deltidssjukskrivning vs heltidssjukskrivning

Kvinnor som lider av foglossning kan många gånger bli tvungna att sjukskriva sig under en längre tid då smärtorna kan göra det svårt att utföra det dagliga arbetet.

Detta är ett större problem för kvinnor som jobbar inom yrken där kroppsarbete förekommer mycket, som till exempel inom vård och omsorg.

Förutom det lidande som smärtan orsakar kan det alltså även vara en ekonomisk påfrestning att behöva vara sjukskriven under en längre tid av graviditeten. Något som drabbar både arbetstagare och arbetsgivare.

Uppföljning och omprövning

Gör en ny bedömning efter 4 till 6 veckors behandling för att undersöka behandlingseffekten och det fortsatta behovet av sjukskrivning.

Ekonomiska och sociala konsekvenser

Påverkan på arbetslivet

Foglossning kan ha en betydande inverkan på arbetslivet. Arbetsförmågan kan minska avsevärt, vilket kan leda till sjukskrivning och frånvaro från arbetet. Detta kan i sin tur påverka både den drabbade individens karriärutveckling och arbetsgivarens produktivitet.

Ekonomisk ersättning och stöd

Vid sjukskrivning på grund av foglossning kan ekonomisk ersättning vara nödvändig. Det finns olika former av ekonomiskt stöd som kan hjälpa, inklusive sjukpenning och andra sociala förmåner. Här är några exempel:

  • Sjukpenning
  • Föräldrapenning
  • Bostadsbidrag

Psykologiska effekter

Foglossning och den efterföljande sjukskrivningen kan också ha psykologiska effekter. Känslor av isolering och frustration är vanliga, särskilt om sjukskrivningen blir långvarig. Det är viktigt att få stöd från både familj och arbetsgivare för att hantera dessa känslor.

Ingen ska bli sjuk eller skadas eller dö av jobbet oavsett om det får ekonomiska konsekvenser för företaget, sa arbetsmiljöverkets enhetschef Ulrika.

Förebyggande åtgärder

För att minska risken för foglossning är det viktigt att förbereda arbetsplatsen för gravida. Detta innebär att genomföra en noggrann riskbedömning av arbetsuppgifter och anpassa arbetsmiljön efter behov. Riskbedömningen bör göras av chef och skyddsombud tillsammans. Om risker identifieras, behöver arbetet anpassas för att skydda den gravida medarbetaren.

Att hålla en hälsosam vikt och regelbundet motionera kan minska risken för foglossning. En balanserad kost och regelbunden fysisk aktivitet är nyckeln till att upprätthålla en hälsosam vikt. Det är också viktigt att undvika övervikt och högt BMI, då detta kan öka belastningen på bäckenet och leda till foglossning.

Tidiga insatser och rådgivning kan vara avgörande för att förebygga foglossning. Genom att tidigt identifiera riskfaktorer och ge råd om hur man kan minska dessa, kan man förebygga problem. Det kan också vara till hjälp att använda kinesiotejp, som kan ge lindring under graviditeten. Här guidar vi dig steg för steg hur du kan göra!

Slutsats

Sammanfattningsvis kan foglossning under graviditeten vara en betydande orsak till sjukskrivning, särskilt för kvinnor i yrken som kräver fysiskt arbete. Det är viktigt att noggrant bedöma varje enskilt fall och överväga möjligheten till deltidssjukskrivning eller anpassning av arbetsuppgifter. Vid svåra smärtor kan hel sjukskrivning vara nödvändig, särskilt om den gravida behöver hjälpmedel som kryckor eller rullstol. Regelbundna uppföljningar och bedömningar av behandlingseffekten är avgörande för att säkerställa bästa möjliga vård och stöd för den gravida kvinnan.

Vanliga frågor och svar

Vad är foglossning?

Foglossning är en smärtsam tillstånd som uppstår när bäckenlederna mjukas upp och blir rörligare under graviditeten.

Vilka är de vanligaste symptomen på foglossning?

Vanliga symptom inkluderar smärta i nedre delen av ryggen, höfterna, ljumsken och ibland ner i benen.

Hur diagnostiseras foglossning?

Diagnosen baseras på patientens symptom och en fysisk undersökning av bäckenlederna. Ibland kan även bilddiagnostik användas.

Vilka behandlingsalternativ finns för foglossning?

Behandlingsalternativ inkluderar fysioterapi, smärtlindring, användning av hjälpmedel som foglossningsbälte och ibland medicinering.

Kan jag bli sjukskriven för foglossning?

Ja, sjukskrivning kan vara nödvändig vid svåra smärtor som påverkar arbetsförmågan. Halvtidssjukskrivning är vanligast, men heltidssjukskrivning kan vara nödvändig i vissa fall.

Hur kan jag förebygga foglossning?

Förebyggande åtgärder inkluderar ergonomiska anpassningar, viktkontroll, motion och tidiga insatser som rådgivning och stöd från vården.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Related Posts